Coaching

Lilla blomst

Coaching

Vi tilbyr coaching til både privatpersoner og bedrifter. Coaching er en metode for å motivere og oppmuntre når en føler en har stoppet opp som arbeidstaker eller på andre måter i livet. Gjennom samtale og øvelser søker vi å høyne oppmerksomheten på situasjonen, tilgjengeliggjøre ubrukte ressurser, lete etter hvilken støtte en trenger og finne nye muligheter.