Coaching/veiledning

Lilla blomst

Coaching

Vi tilbyr coaching til både privatpersoner og bedrifter. Coaching er en metode for å motivere og oppmuntre når en føler en har stoppet opp som arbeidstaker eller på andre måter i livet. Gjennom samtale og øvelser søker vi å høyne oppmerksomheten på situasjonen, tilgjengeliggjøre ubrukte ressurser, lete etter hvilken støtte en trenger og finne nye muligheter.

 

Ninas rom

Gestaltveiledning

Vi tilbyr veiledning til privatpersoner bedrifter, både individuelt og i gruppe.

Fokus i gestaltveiledning er personlig utvikling og teamutvikling for å mestre en jobb der det stilles krav til sosial kompetanse og mellommenneskelig forståelse.

Gestaltveiledning er en prosessorientert veiledningsform som bygger på et helhetlig syn på mennesket. Vi forholder oss derfor til  følelser, og kroppslige uttrykksmåter, i tillegg til det tankemessige . Veiledningen oppleves derfor ofte som emosjonelt ivaretakende og svært meningsfylt.

Vi ser alltid på mennesker som del av et samspill med omgivelsene. Utfordringer som kunne bli oppfattet som et individuelt problem blir derfor satt inn i et utvidet relasjonelt perspektiv. Dette bidrar ofte til økt ansvarlighet, ny forståelse og et mer empatisk miljø i teamet.

Gestaltveiledning kan brukes til:

  • Øke følelse av mestring
  • Bedre teamfølelse
  • Konflikthåndtering
  • Øke motivasjon
  • Bedre dialog og enhetlig språkbruk
  • Klargjøring av felles verdier og mål

 

PRAKTISK INFORMASJON

Gestaltveiledning i team
Passer fint for team fra 6 – 10 personer.
Varighet ca. 2 – 3 timer pr. møte. Anbefalt å ha min. 6 møter.
Pris kr. 1200,- pr. time

Gestaltveiledning for enkeltpersoner
Varighet 1 time.
Pris kr. 750,- pr. time.