Terapi

Solsikke 600x625Individuell terapi

Vår erfaring er at gestaltterapi hjelper deg å håndtere følelser og tanker, øker din evne til å ta gode valg og gir deg en frodigere livsutfoldelse. Du kan komme til oss med utfordringer som: slitenhet, sorg, vanskelige valg, livskrise, angst, depresjon og seksualitet. En terapitime varer i 60 min.. I begynnelsen er det vanlig å sette av en time i uken, helst til fast dag og tid, etterhvert noe sjeldnere.