Terapi

Solsikke 600x625Individuell terapi

Vår erfaring er at gestaltterapi hjelper deg å håndtere følelser og tanker, øker din evne til å ta gode valg og gir deg en frodigere livsutfoldelse. Du kan komme til oss med utfordringer som: slitenhet, sorg, vanskelige valg, livskrise, angst, depresjon og seksualitet. En terapitime varer i 60 min.. I begynnelsen er det vanlig å sette av en time i uken, helst til fast dag og tid, etterhvert noe sjeldnere.


 Gruppeterapi

I gruppeterapi møtes 6 – 8 personer over tid sammen med terapeuten for å lære og oppdage sammen. Fordelen med gruppeterapi er at en får tilbakemeldinger på seg selv, felleskap, tilhørighet og støtte fra de andre i gruppen.

 

Tilbud om gruppeterapi

Grupper blir annonsert her i god tid før oppstart.