Parterapi

 

I parterapi får du muligheten til å utvikle deg selv i relasjon til partneren. Prosessen går ut på at dere sammen får undersøke og oppdage hvilket potensiale som ligger i kommunikasjonen mellom dere. Ikke vurdere eller fordele skyld. Dere lærer å legge egne tolkninger til side og lytte til  hva som blir  sagt.

 

Formålet med parterapi er ikke å redde forholdet for enhver pris – men å skape klarhet;

Er det enighet om hva parforholdet skal inneholde og i hvilke rammer det skal utspille seg? Er det basis for at dere sammen kan fortsette dialogen? En time parterapi varer i 1,5 – 2 timer.

 

Det vi ikke legger bak oss,

ligger mellom oss.

Sårede følelser var konflikten som ble bearbeidet før paret kunne begynne en konstruktiv dialog. Ofte er det liten bevissthet om egne konflikter eller hva en konflikt er. Når konflikten ble avsluttet gikk det an å være uenige uten at det gjorde vondt og arbeidet med å utvikle gode måter å kommunisere på kunne begynne.

Paret begynte å lytte til hverandre. De la egne tolkninger til side og hørte hva som ble sagt. De hadde et felles mål for parforholdet, men hadde ikke evnet å snakke om det uten å bli emosjonelt styrte.

Jeg fikk nylig tilbakemelding om at paret har det fint sammen. De var fremdeles forundret over hvor lite som skulle til for å komme på det sporet de ønsket å være på sammen, men erkjente at det har krevd oppmerksomhet fra begge for å holde seg på sporet. De har utviklet en trygghet til å kommunisere om sårbare ting underveis.