Hva er gestaltterapi?

 

Ninas rom

Gestalt psykoterapi er en samtaleterapi hvor vi er opptatt av hele mennesket; tanker, følelser og kropp. Terapeuten støtter deg til å klarlegge din situasjon akkurat nå. Da kan det være enklere å se hvilke valg og muligheter du har.

Gestaltterapiens historie og filosofi

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi.

Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.