Skam – hva er nå det?

I gestaltteori forstår vi skam som opplevelsen av å ikke bli tatt imot av omgivelsene (familie, venner, kollegaer). Eller manglende støtte fra omgivelsen. Hvis jeg oppfatter denne utilstrekkelige støtten som at «da må det jo være noe feil med meg» rammer det mitt selvverd. Og den skamfulle følelsen av å ikke være noe verd, å være avslørt, av selvforakt oppstår. Og denne følelsen er ofte så smertefull at vår instinktive reaksjon er å gjemme følelsen så godt vekk som vi bare kan og gjerne også isolere oss fra sosiale sammenhenger.

Det er et paradoks at vår reaksjon på skam ofte er å skjule følelsen, eller å gjemme seg vekk. Fordi det er det motsatte som løser opp i følelsen. Å bli tatt i mot som den man er, å bli sett, hørt og forstått, å føle tilhørighet og at en er en del av.
Denne videoen handler Om skam, sårbarhet og å gjøre feil. Vel verdt en titt dersom du har 20 minutter til overs en dag.
 
 
 

Stress

STRESS er en tilstand eller en følelse som kommer når en person oppfatter situasjonen slik at «kravene overskrider de personlige eller sosiale ressursene vi er i stand til å mobilisere i øyeblikket», (Richarld L. Lazarus). Eller sagt med andre ord; vi har tatt på oss noe/eller opplevd noe som er mer en vi egentlig makter å forholde oss til.

Hvordan stress oppleves er individuelt fra person til person. Noen går rundt med konstant uro inni og klarer ikke slappe av, noen får smerter i skuldre, nakke eller rygg, andre igjen får problemer med fordøyelsen. Mange mennesker kommer i terapi fordi de opplever stress.

Vanlige temaer i terapi – kort oversikt

Hjertevase
Fotograf Caroline Jensen

I vår praksis som terapeuter møter vi mange forskjellige mennesker og et mangfold av temaer.  Her forsøker vi å gi en kort oversikt over aktuelle temaer i terapi.

Utbrenthet – Stress/uro – Forventningspress/prestasjonsangst

Trenger å sortere litt – Er i konflikt – Sorg – Livskrise – Vanskelige valg og andre valg – Stoppet opp i livet

 

 

Meningsløshet/tomhet – Negative/tunge tanker – Lav selvfølelse – Følelsesløshet – Angst – Depresjon

Bearbeide oveveldende opplevelser – Vanskelige følelser jeg ikke forstår – Isolasjon/ensomhet

Utfordringer i relasjoner – Skilsmisse/relasjonsbrudd – Par som sliter – Selvutvikling – Sjenanse

Jeg har lyst å få mer ut av livet mitt – Smerter i kroppen – Hvordan takle fysisk sykdom, eller å være pårørende

 

Som du ser er temaene varierte og mange og vi har ganske sikkert ikke fått med oss alle her. Det er heller ikke alle som vet helt sikkert hva som er utfordringen eller problemet når de kommer til første timen.  Da bruker vi litt tid på å finne ut av det.