Stress

STRESS er en tilstand eller en følelse som kommer når en person oppfatter situasjonen slik at «kravene overskrider de personlige eller sosiale ressursene vi er i stand til å mobilisere i øyeblikket», (Richarld L. Lazarus). Eller sagt med andre ord; vi har tatt på oss noe/eller opplevd noe som er mer en vi egentlig makter å forholde oss til.

Hvordan stress oppleves er individuelt fra person til person. Noen går rundt med konstant uro inni og klarer ikke slappe av, noen får smerter i skuldre, nakke eller rygg, andre igjen får problemer med fordøyelsen. Mange mennesker kommer i terapi fordi de opplever stress.

Vanlige temaer i terapi – kort oversikt

Hjertevase
Fotograf Caroline Jensen

I vår praksis som terapeuter møter vi mange forskjellige mennesker og et mangfold av temaer.  Her forsøker vi å gi en kort oversikt over aktuelle temaer i terapi.

Utbrenthet – Stress/uro – Forventningspress/prestasjonsangst

Trenger å sortere litt – Er i konflikt – Sorg – Livskrise – Vanskelige valg og andre valg – Stoppet opp i livet

 

 

Meningsløshet/tomhet – Negative/tunge tanker – Lav selvfølelse – Følelsesløshet – Angst – Depresjon

Bearbeide oveveldende opplevelser – Vanskelige følelser jeg ikke forstår – Isolasjon/ensomhet

Utfordringer i relasjoner – Skilsmisse/relasjonsbrudd – Par som sliter – Selvutvikling – Sjenanse

Jeg har lyst å få mer ut av livet mitt – Smerter i kroppen – Hvordan takle fysisk sykdom, eller å være pårørende

 

Som du ser er temaene varierte og mange og vi har ganske sikkert ikke fått med oss alle her. Det er heller ikke alle som vet helt sikkert hva som er utfordringen eller problemet når de kommer til første timen.  Da bruker vi litt tid på å finne ut av det.