Stress

STRESS er en tilstand eller en følelse som kommer når en person oppfatter situasjonen slik at «kravene overskrider de personlige eller sosiale ressursene vi er i stand til å mobilisere i øyeblikket», (Richarld L. Lazarus). Eller sagt med andre ord; vi har tatt på oss noe/eller opplevd noe som er mer en vi egentlig makter å forholde oss til.

Hvordan stress oppleves er individuelt fra person til person. Noen går rundt med konstant uro inni og klarer ikke slappe av, noen får smerter i skuldre, nakke eller rygg, andre igjen får problemer med fordøyelsen. Mange mennesker kommer i terapi fordi de opplever stress.