Samtaler som forandrer hverdagen!

Vi er to terapeuter med lang erfaring som har slått oss sammen og tilbyr gestaltterapi, coaching, veiledning. Vi tror at en relasjon bygget på trygghet gir det beste grunnlag for oppdagelse, læring og menneskelig vekst. Gode samtaler kan bidra til forandring i din hverdag.

Du kan be om mer informasjon eller bestille tid her Bestill time. Du kan også ta kontakt via telefon eller epost her Om oss

Hjertelig velkommen!

Hva gjør vi i den første terapitimen?

Gays rom 55kb
Fotograf Caroline Jensen

Det er ikke uvanlig å være litt nervøs hvis det er første gang du skal gå i terapi. Derfor handler den første time ofte om å bli kjent med hverandre. Som terapeut vil jeg spør deg litt om din bakgrunn og hva som gjør at du har tatt kontakt. Sammen prøver vi å komme fram til en type «bestilling» for hva du ønsker deg av terapien.

Jeg forteller gjerne litt om gestaltterapi slik at du kan gjøre deg opp en mening om det er noe for deg. Din oppgave den første time er å kjenne etter om du føler deg trygg, forstått, sett og møtt. Dette er gode forutsetninger for at vårt terapeutiske samarbeide blir bra.

 

Etter første time vil de fleste vite om de ønsker å gå i terapi hos meg og vi gjør en avtale om neste møte. Noen har behov for å tenke seg om noen dager før de ringer tilbake for ny avtale.  Terapi handler om å investere tid og penger i seg selv og da vil jeg du skal føle deg så sikker som mulig når du starter.

Vanlige temaer i terapi – kort oversikt

Hjertevase
Fotograf Caroline Jensen

I vår praksis som terapeuter møter vi mange forskjellige mennesker og et mangfold av temaer.  Her forsøker vi å gi en kort oversikt over aktuelle temaer i terapi.

Utbrenthet – Stress/uro – Forventningspress/prestasjonsangst

Trenger å sortere litt – Er i konflikt – Sorg – Livskrise – Vanskelige valg og andre valg – Stoppet opp i livet

 

 

Meningsløshet/tomhet – Negative/tunge tanker – Lav selvfølelse – Følelsesløshet – Angst – Depresjon

Bearbeide oveveldende opplevelser – Vanskelige følelser jeg ikke forstår – Isolasjon/ensomhet

Utfordringer i relasjoner – Skilsmisse/relasjonsbrudd – Par som sliter – Selvutvikling – Sjenanse

Jeg har lyst å få mer ut av livet mitt – Smerter i kroppen – Hvordan takle fysisk sykdom, eller å være pårørende

 

Som du ser er temaene varierte og mange og vi har ganske sikkert ikke fått med oss alle her. Det er heller ikke alle som vet helt sikkert hva som er utfordringen eller problemet når de kommer til første timen.  Da bruker vi litt tid på å finne ut av det.

Skam – hva er nå det?

I gestaltteori forstår vi skam som opplevelsen av å ikke bli tatt imot av omgivelsene (familie, venner, kollegaer). Eller manglende støtte fra omgivelsen. Hvis jeg oppfatter denne utilstrekkelige støtten som at «da må det jo være noe feil med meg» rammer det mitt selvverd. Og den skamfulle følelsen av å ikke være noe verd, å være avslørt, av selvforakt oppstår. Og denne følelsen er ofte så smertefull at vår instinktive reaksjon er å gjemme følelsen så godt vekk som vi bare kan og gjerne også isolere oss fra sosiale sammenhenger.

Det er et paradoks at vår reaksjon på skam ofte er å skjule følelsen, eller å gjemme seg vekk. Fordi det er det motsatte som løser opp i følelsen. Å bli tatt i mot som den man er, å bli sett, hørt og forstått, å føle tilhørighet og at en er en del av.
Denne videoen handler Om skam, sårbarhet og å gjøre feil. Vel verdt en titt dersom du har 20 minutter til overs en dag.
 
 
 

Vær nysgjerrig på følelsen bak sinne

Ove Ramstrøm

Alle mennesker møter av og til negativt sinne – et sinne som skader, skremmer, sårer eller ydmyker. Noen av oss bruker sinne på denne måten selv, mens noen opplever slikt sinne fra andre mennesker. Opplevelsen blir da gjerne avmakt, bitterhet, tristhet, fortvilelse, forvirring, hjelpeløshet, frykt eller skam.

Når en person håndterer sitt sinne på en måte som skaper problemer, enten i forhold til seg selv eller andre mennesker, eller bruker sinne uten å forstå hvorfor, kan personen sies å ha et sinnemestringsproblem.

Det går heldigvis an å endre et slikt negativt sinnemønster. Sinne er et uttrykk for behov som ikke er møtt. Brukt riktig, kan sinne være en nyttig ressurs. Når vi forstår egne behov og følelser og formidler dette på en måte som ikke oppleves angripende kan opplevelsen bli: avslappet, fornøyd, glad, selvtilfreds, trygg, rolig, munter, veltilpass. Da har sinne blitt en nyttig ressurs som bidrar til at følelsene bak sinne blir møtt.

I parterapi opplever jeg ofte at negativ bruk av sinnet skaper avstand mens behovet er nærhet. Sinne fører ofte til at konflikter trappes opp, at partene nedvurderer hverandre, fortolker situasjon eller trekker seg unna. Når en står i konflikten kan det være vanskelig å forstå at dette handler om sårede følelser.

Selv lærte jeg tidlig at det å være sint er feil. Jeg skammet meg, ble stille og taus og ble verdsatt for det, den gangen. Senere ble den emosjonelle tausheten vanskelig å forholde seg til både for meg og de jeg omgås. Det er vanskelig å endre atferd som er koblet til skam. Skammen har en tendens til å overstyre fornuften og jeg havner i den tause fella. Forskjellen nå er at jeg skjønner hva som skjer med meg og jeg kan dele det. Da blir jeg fri.

Følelser kommer av at ting betyr. Hadde det ikke betydd, hadde vi heller ikke følt. Vi er selv ansvarlige for våre egne følelser og for våre egne handlinger. Når vi forstår våre egne, såre følelser og klarer å bære dem, har vi større sjanse til å oppnå det vi ønsker i samspill med de vi omgås.